Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czarnym Borze

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czarnym Borze:

Prezes – Gut Łukasz
Wiceprezes – Pogwizd Stanisław
Wiceprezes – Zientara Piotr
Komendant gminny – Koczerga Franciszek
Sekretarz – Łatka Sławomir
Skarbnik – Karczewski Sławomir

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący – Rozmus Bartłomiej
Sekretarz – Grzegorz Kuflowski
Członek – Myśliwiec Paweł


Skład Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czarnym Borze
po zmianach uzupełniających w dniu 24-11-2019 r.
ukonstytuowanego w dniu 11-06-2016 r.