Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czarnym Borze

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czarnym Borze:

Prezes – Rafalski Rafał
Wiceprezes – Pogwizd Stanisław
Wiceprezes – Zientara Piotr
Komendant gminny – Koczerga Franciszek
Sekretarz – Gut Łukasz
Skarbnik – Karczewski Sławomir
Członek prezydium – Łatka Sławomir

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący – Rozmus Bartłomiej
Sekretarz – Grzegorz Kuflowski
Członek – Myśliwiec Paweł


Skład Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czarnym Borze
ukonstytuowanego w dniu 11-06-2016 r.