Zarząd ZOSP RP w Czarnym Borze

Zarząd ZOSP RP w Czarnym Borze:

Prezes – Ptaszek Adrian
Wiceprezes Naczelnik – Ptaszek Damian
Wiceprezes – Rafalski Rafał
Z-ca Naczelniuka – Wełna Daniel
Skarbnik – Gut Łukasz
Sekretarz – Ptaszek Kamil
Gospodarz –Wielgus Robert

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Szczurowski Jan
Wiceprzewodniczący – Poniewierski Łukasz
Sekretarz – Lewandowski Dawid


Skład Zarządu ZOSP RP w Czarnym Borze
ukonstytuowanego w dniu 01-02-2020 r.