Zarząd ZOSP RP w Czarnym Borze

Zarząd ZOSP RP w Czarnym Borze:

Prezes – Ptaszek Adrian
Wiceprezes Naczelnik – Wojtarowicz Benedykt
Wiceprezes – Bodziony Łukasz
Z-ca Naczelniuka – Wełna Daniel
Skarbnik – Gut Łukasz
Sekretarz – Ptaszek Kamil
Gospodarz –Myśliwiec Paweł

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Szczurowski Jan
Wice przewodniczacy – Poniewierski Łukasz
Sekretarz – Lewandowski Dawid


Skład Zarządu ZOSP RP w Czarnym Borze
ukonstytuowanego w dniu 07-01-2018 r.